Hallitusvirat

Hallitusvirat voivat tuntua erikoisille kirjainsarjoille. Tutustutaanpa, mistä viroissa on kyse.


Puheenjohtaja, PRES

Puheenjohtaja johtaa yhdistystä ja sen jäsenten toimintaa sekä edustaa yhdistystä mm. Suomen Nuorkauppakamarit ry:ssä.  Lisäksi puheenjohtaja:

 • huolehtii siitä, että yhdistyksen hallituksen jäsenet ja virkailijat saavat tehtäviinsä tarpeellisen valmennuksen
 • laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi
 • antaa rahastonhoitajalle ohjeet talousarvioehdotuksen laatimista varten
 • huolehtii yhdessä sihteerin kanssa siitä, että yhdistyksen kokoukset hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti
 • huolehtii yhdistyksen sisäisestä palkitsemisesta
 • kokoaa ja laatii yhdistyksen toimintakertomuksen muiden hallituksen jäsenten avustuksella

Sihteeri, SECY

Sihteeri on puheenjohtajan oikea käsi ja hänen tärkein tehtävänsä onkin yhdessä puheenjohtajan kanssa huolehtia, että yhdistyksen kokoukset hoidetaan niistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi sihteeri:

 • laatii ja säilyttää yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjat
 • huolehtii ilmoituksista yhdistysrekisteriin
 • ohjeistaa M-Files tietojen ajan tasalla pitämisestä
 • päivittää jäsentiedot M-Filesissa sekä sähköpostilistoilla
 • huolehtii jäsentunnusten tilaamisesta

Rahastonhoitaja, TREAS

Rahastonhoitaja laatii talousarvion puheenjohtajalta saamiensa ohjeiden perusteella ja valvoo sen noudattamista sekä hoitaa yhdistyksen taloutta. Lisäksi rahastonhoitaja:

 • avustaa projektien rahaliikenteen hoitamisessa
 • perii yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut sekä kannatusmaksut
 • huolehtii yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta kirjanpitolain ja -asetuksen, yhdistyksen sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti
 • huolehtii yhdistykselle tulevan postin ja muun aineiston jakamisesta

Varapuheenjohtaja, VP/ tuleva puheenjohtaja, DP

Tuleva eli valmistautuva puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen varapuheenjohtajana ja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Lisäksi tuleva puheenjohtaja:

 • kehittää ja ohjaa yhdistyksen yhteistyökumppaneiden hankintaa ja yhteistyötä
 • vastaa koejäsenhankinnasta ja heidän perehdyttämisestä yhdessä edellisen puheenjohtajan kanssa
 • voi halutessaan toimia yhden toimintalohkon vastaavana hallituksenjäsenenä
 • huolehtii ehdokkaiden etsimisestä seuraavan vuoden hallitukseen

Tiedottaja, LIO

Tiedottaja vastaa yhdistyksen sisäisestä sekä ulkoisesta tiedottamisesta ja laatii tiedotussuunnitelman vuodelle. Tiedottaja on myös mukana projekteissa ohjeistaen projektipäälliköitä projektien tiedottamisesta. Tiedottajalla on apunaan kirjoittajia, jotka hoitavat tarvittaessa tiedotustoiminnan käytännön toteutusta. Tiedottajan tärkeimmät tehtävät ovat:

 • sähköisen jäsentiedotteen laatiminen ja lähettäminen säännöllisesti
 • yhdistyksen nettisivujen päivittäminen
 • mediatiedotteiden laatiminen

Projektivastaava, COM

Projektivastaava suunnittelee yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa, mitä projekteja vuoden aikana toteutetaan ja varmistaa, että projekteille löydetään päälliköt ja auttaa tarvittaessa projektiryhmien kokoamisessa. Hän valvoo projektien toteutusta ja raportoi siitä hallitukselle sekä toimii projektipäälliköiden tukena.

Koulutusvastaava, IND

Koulutusvastaava suunnittelee koulutustoimintaa jäsenistölle ja laatii suunnitelmansa pohjalta koulutustoiminnan budjetin. Hän voi kouluttaa itse tai etsiä kouluttajia joko jäsenistöstä tai järjestön ulkopuolelta. Koulutuksia voidaan tarjota myös yhteistyökumppaneille tai muille sidosryhmille. Koulutusvastaava avustaa uusien ja koejäsenten perehdyttämisessä JC-toimintaan sekä järjestää puhekilpailun. Hän tekee tiivistä yhteistyötä tapahtumavastaavan kanssa.

 

 

Edellinen puheenjohtaja, IPP

Edellisen vuoden puheenjohtaja kuuluu automaattisesti myös seuraavan vuoden hallitukseen eli tätä virkaa ei voi hakea. Edellinen puheenjohtaja

 • huolehtii palkintohakemusten laatimisesta
 • huolehtii toimintaohjeiden ja kamarin strategisen suunnitelman kehittämisestä
 • avustaa asiantuntemuksellaan puheenjohtajaa ja muita hallituksen jäseniä
 • avustaa uusien jäsenten perehdyttämisessä

Tapahtumavastaava, LOM

Tapahtumavastaava toimii yhdistyksen sisäisellä alueella tavoitteenaan pitää yhdistyksen toiminta aktiivisena ja vireänä. Hän vastaa kuukausitapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä koulutusvastaavan sekä kansainvälisyysvastaavan kanssa sekä laatii budjetin toiminnalleen.

Kansainvälisyysvastaava, INT

Kansainvälisyysvastaava innostaa jäsenistöä lähtemään mukaan järjestön kansainväliseen toimintaan, tiedottaa yhteistyössä tiedotustiimin kanssa tulevista kansainvälisistä tapahtumista sekä hoitaa kansainvälisten kokousten koordinoinnin. Kansainvälisyysvastaava osallistuu myös kuukausitapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

Seremoniamestari, MC

Kutsutaan hallitukseen aktivoimaan jäsenistöä toiminnan tarpeen mukaan. Tänä vuonna järjestelee kokousmatkoja alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin sekä organisoi keskiviikkotapaamiset. Aiemmin ollut mm. kuukausitapahtumiin ja uusien jäsenten hankintaan aktivoiva tyyppi.

Senior advisor / vanhempi neuvonantaja, SA

Jakaa kokemustaan ja näkemyksiään hallitukselle. Avustaa hallituksen jäseniä menestymään ja kehittymään tehtävissään ja aktivoi yhdessä tekemistä. Nostaa kamarilaisille esille kamaritoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia kehittymiseen.

 


Kouvolan Nuorkauppakamari ry

Varjopolku 6
45700 Kuusankoski

Verkkolaskuosoite: 003708667571
Operaattori: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH
Y-tunnus 0866757-1

Facebook | Kalenteri

© 2024 | Kouvolan Nuorkauppakamari

Design by HOOP